STADIN NUORISOSEURAT RY YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 4.11.2023

jäsenyhdistyksille

STADIN NUORISOSEURAT RY YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 4.11.2023 klo 12.30.

Stadin Nuorisoseurat ry:n johtokunta kutsuu yhdistyksen jäsenet Stadin Nuorisoseurat ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

lauantaina 4.11.2023 kello 12.30 alkaen Munkkivuoren nuorisotalolle (Raumantie 5, 00350 Helsinki) tai etäyhteydellä Teamsin kautta.

Mikäli osallistut kokoukseen etänä, ilmoittaudu kokoukseen 3.11. mennessä osoitteeseen katri.jussila@nuorisoseurat.fi

 Ilmoittautuneille lähetetään kokouslinkki ja ohjeet mahdollisen äänestyksen varalle sähköpostilla.

Kokouskutsu on julkaistu Stadin Nuorisoseurojen Internet -sivuilla 26.10.2023, josta myös muut kokousmateriaalit löytyvät. Lisäksi kutsu on lähetetty sähköpostilla nuorisoseurarekisterissä oleville puheenjohtajille ja sihteereille.

Seurojen kokousedustajien määrän määrittelevät säännöt. Kaikilla äänivaltaa käyttävillä kokousedustajilla tulee olla valtakirja seuralta.

Yhdistyksen kokouksiin on kullakin paikallisella rekisteröidyllä jäsenyhdistyksellä oikeus lähettää yksi äänivaltainen edustaja sekä lisäksi yksi äänivaltainen edustaja jäsenyhdistyksen alle 16-vuotiaiden jäsenmäärän kutakin alkavaa 20-lukua kohden, kui­tenkin enintään 10 edustajaa. Henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.”

(Stadin Nuorisoseurat ry:n säännöt, 10. §.)

Vantaalla 26.10.2023

Stadin Nuorisoseurat ry

Sini Hirvonen                                                        Katri Jussila

Puheenjohtaja                                                            Sihteeri

KOKOUSMATERIAALIT

Valtakirjapohja

Esityslista

Toimintasuunnitelma 2024

Talousarvio 2024