Munkkivuoren nuorisotalo

Avoimen toiminnan (3.-7.-lk) aukioloajat 
Aukioloajat
ma 12-18
ti 12-18
ke 12-18
to 12-18
pe 12-17

Tapahtumat ja erikoisaikataulut

Nuoristotalo auki seuraavan kerran 8.8.2024. Nuorisotalon väki toivottaa kaikille aurinkoista kesää!

 

Yhteystiedot

Yleiset asiat: 045 258 6852 (myös WhatsApp) / munkkivuoren.nuorisotalo@nuorisoseurat.fi
Iltapäivätoiminta: 040 824 6554 / munkkivuoren.ip@nuorisoseurat.fi
Raumantie 5, 00350 HELSINKI
Instagram ja Tiktok @nutamunkki

Terveys & turvallisuus
– Kaikkien nuorisotalolle tulijoiden tulee puhdistaa kätensä käsidesillä tai käydä pesemässä kätensä nuorisotalon vessassa.
– Flunssaoireisena ei voi tulla nuorisotalolle. Emme voi päästää flunssaoireisia lapsia sisään. Jos täällä oleva lapsi alkaa oireilemaan talolla ollessaan, olemme yhteydessä vanhempiin ja lähetämme lapsen kotiin.

Kameleontti toivottaa kävijät tervetulleeksi Munkkivuoreen!

Kameleontti tarjoaa ohjattua harrastus- ja kulttuuritoimintaa, kuten kädentaitoja, teatteria, tanssia, musiikkia ja leivontaa. Kameleontti järjestää iltapäivätoimintaa 1.-2. -luokkalaisille sekä avointa toimintaa 3.-7. -luokkalaisille.

Kameleontti on Stadin Nuorisoseurojen hallinnoima järjestövetoinen nuorisotalo. Yhteistyötä tehdään Helsingin Nuorisopalveluiden, sosiaalitoimiston, alueen koulujen, päiväkotien, seurakunnan ja muiden tahojen kanssa. Nuorisotalo Kameleontti toteuttaa ohjauksellista ja kulttuuripainotteista toiminta-ajatusta kaikessa toiminnassaan olipa kyseessä iltapäiväkerho-, avoin- tai kerhotoiminta.

Työssäoppijat / työharjoittelijat

Otamme mahdollisuuksien mukaan alaa opiskelevia opiskelijoita (yhteisöpedagogeja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia, lastenohjaajia) palkattomille työssäoppimis- ja työharjoittelujaksoille. Yhteydenotot sähköpostitse.

In English:

Munkkivuoren Youth Centre

Opening hours of open activities (3.–7.-lk) 
Mon 12–18
Tue 12–18
Wed 12–18
Thu 12–18
Fri 12–17

Contact details

General Affairs: 045 258 6852 (including WhatsApp) / munkkivuoren.nuorisotalo@nuorisoseurat.fi
Raumantie 5, 00350 HELSINKI
Instagram and Tiktok @nutamunkki

Health & Safety

– Everyone coming to the youth centre must clean their hands with hand sanitizer or wash their hands in the youth centre’s toilet.
-You cannot come to the youth centre if you have flu symptoms. We cannot let children with flu symptoms in. If a child here starts showing symptoms while at the youth center, we will contact the parents and send the child home.

Kameleontti welcomes visitors to Munkkivuori

Kameleontti offers guided hobbies and cultural activities, such as handicrafts, theatre, dance, music and baking. Kameleontti organizes afternoon activities for 1st-2nd graders and open activities for 3rd-7th graders.
Kameleontti is managed by Stadin Nuorisoseurat. Cooperation is carried out with Helsinki Youth Services, the Social Services Office, local schools, daycare centers, parishes and other parties. Youth Centre Kameleontti implements a guiding and culture-oriented mission statement in all its activities, whether they are after-school club, open or club activities.

On-the-job learners/trainees

Where possible, we accept students studying the field (community pedagogues, youth and leisure instructors, child tutors) for unpaid on-the-job learning and internship periods. Contact us by email.