STADIN NUORISOSEURAT RY YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 21.3.2020 Sähköinen kokous!

STADIN NUORISOSEURAT RY YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 21.3.2020 klo 12.00

Stadin Nuorisoseurat ry:n johtokunta kutsuu yhdistyksen jäsenet Stadin Nuorisoseurat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

lauantaina 21.3.2020 kello 12.00 alkaen Lahden aluetoimistolle, Rautatienkatu 3, 15100 Lahti.

Huom!  Kokous järjestetään johtokunnan päätöksen mukaan etäkokouksena Teams -sovelluksen avulla. Linkki kokoukseen alla. 

Tästä linkistä kokoukseen!

Stadin Nuorisoseurojen kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät kevätkokoukselle määrätyt asiat.      

Tämä kokouskutsu, esityslistat ja valtakirja on lähetetty kaikille jäsenyhdistysten sihteereille ja puheenjohtajille, joiden yhteystiedot olivat jäsenrekisterissä 24.2.2020. Muu kokousaineisto löytyy alla linkkeinä.

Seurojen kokousedustajien määrän määrittelevät säännöt. Kaikilla äänivaltaa käyttävillä kokousedustajilla tulee olla valtakirja seuralta.

Yhdistyksen kokouksiin on kullakin paikallisella rekisteröidyllä jäsenyhdistyksellä oikeus lähettää yksi äänivaltainen edustaja sekä lisäksi yksi äänivaltainen edustaja jäsenyhdistyksen alle 16-vuotiaiden jäsenmäärän kutakin alkavaa 20-lukua kohden, kui­tenkin enintään 10 edustajaa. Henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.”

(Stadin Nuorisoseurat ry:n säännöt, 10. §.)

Helsingissä 24.2.2020

Stadin Nuorisoseurat ry

Kokouskutsu

Esityslista

Valtakirja

Tilinpäätös 2019

Toimintakertomus 2019