STADIN NUORISOSEURAT RY YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 17.11.2018

STADIN NUORISOSEURAT RY YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 17.11.2018 klo 13.30

Stadin Nuorisoseurat ry:n johtokunta kutsuu yhdistyksen jäsenet Stadin Nuorisoseurat ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

lauantaina 17.11.2018 kello 13.30 alkaen Munkkivuoren nuorisotalolle (Raumantie 5, 00350 Helsinki).

Stadin Nuorisoseurojen syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät syyskokoukselle määrätyt asiat ja sääntömuutosesitys.

Ennen kokousta tarjoillaan ennakkoon (7.11. mennessä) ilmoittautuneille lounas klo: 13.00. Kokouksen jälkeen ennakkoon ilmoittautuneiden kokousedustajien on mahdollista osallistua maksutta Malmitalolla klo: 16 alkavaan kansantanssikonserttiin Susilykkyä 15 vuotta.

Kokoukseen ilmoittaudutaan osoitteessa tästä linkistä.             

Tämä kokouskutsu, esityslistat ja valtakirja on lähetetty kaikille jäsenyhdistysten sihteereille ja puheenjohtajille, joiden yhteystiedot olivat jäsenrekisterissä 25.10.2018. Muu kokousaineisto löytyy alla linkkeinä.

Seurojen kokousedustajien määrän määrittelevät säännöt. Kaikilla äänivaltaa käyttävillä kokousedustajilla tulee olla valtakirja seuralta.

Yhdistyksen kokouksiin on kullakin paikallisella rekisteröidyllä jäsenyhdistyksellä oikeus lähettää yksi äänivaltainen edustaja sekä lisäksi yksi äänivaltainen edustaja jäsenyhdistyksen alle 16-vuotiaiden jäsenmäärän kutakin alkavaa 20-lukua kohden, kui­tenkin enintään 10 edustajaa. Henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.”

(Stadin Nuorisoseurat ry:n säännöt, 10. §.)

Helsingissä 25.10.2018

Stadin Nuorisoseurat ry

Kokouskutsu

Esityslista

Valtakirja

Sääntömuutosesitys

Talousarvio 2019

Toimintasuunnitelma 2019